Kontakt

Kierownik projektu: Dr hab. Piotr Tomczyk, prof. nadzw.
e-mail: tomczyk@agh.edu.pl, tel. (48-12) 617-39-98

Koordynator finansowy: mgr inż. Marcin Polny
e-mail: mpolny@agh.edu.pl, tel. (48-12) 617-47-75

Obsługa administracyjna: mgr inż. Wioletta Więcław
                                    mgr Agnieszka Lizner
e-mail: wpedziek@agh.edu.pl, tel. (48-12) 617-20-81


strony internetowe