Lokalizacja

Lokalizacja budynku D-4

Mapa terenów Akademii Górniczo-Hutniczej

Legenda :
- punkty niebieskie - aktualne lokalizacje Wydziału Energetyki i Paliw
- punkt czerwony - budynek D4
lokalizacja.jpg - 1212x464


strony internetowe