Aktualności

10 maj 2011 - BUDMET odstąpia od umowy

W dniu 10 maja 2011r. wykonawca robot budowlanych – Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDMET” odstąpiła od umowy dotyczącej przebudowy pawilonu D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw. W związku z tym, Beneficjent podjął wszelkie starania dotyczące zabezpieczenia oraz inwentaryzacji placu budowy. Obecnie trwają prace nad ujednoliceniem dokumentacji w celu uruchomienia nowego przetargu na roboty budowlane. Beneficjent podjął starania o przedłużenie terminu realizacji projektu.


strony internetowe