Aktualności

Zawansowanie prac budowlanych w pawilonie D-4 na luty 2011

Zawansowanie prac budowlanych w pawilonie D-4 na luty 2011

Budynek jest w stanie surowym częściowo zamkniętym. Zakończono montaż i szklenie ślusarki zewnętrznej aluminiowej oraz wykonano montaż 90% attyki z paneli stalowych.
Wewnątrz wykonano ściany działowe oraz część tynków. Realizacja instalacji sanitarnych wyprzedza założenia harmonogramu, wykonano rurociągi pod instalację grzewczą, wody, kanalizacji oraz kanały wewnętrzne pod wentylację. Sprawnie przebiega również montaż instalacji i urządzeń elektrycznych. Ułożono okablowanie pod urządzenia elektryczne i słaboprądowe. Trwają prac związane z montażem głównej elektrycznej tablicy rozdzielczej.
strony internetowe