Aktualności

Zawansowanie prac w pawilonie D-4 na marzec 2011

Zawansowanie prac  w pawilonie D-4  na marzec 2011

Roboty budowlane:
Wykonano mechanicznie wylewki pod posadzki na piętrze oraz część robót dociepleniowych elewacji.

Instalacje sanitarne:
Wykonano całość wewnętrznych instalacji rozprowadzenia ciepła, chłodu oraz część instalacji wentylacji. Na dachu zamontowano dwie nowoczesne centralne wentylacyjne.

Instalacje elektryczne i niskoprądowe:
Wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne są podłączane do nowej rozdzielni niskiego napięcia. Zakończono układanie okablowania sieci strukturalnej i pozostałych instalacji słaboprądowych związanych z m.in. sygnalizacją włamania, sygnalizacją pożaru i telewizji przemysłowej.


strony internetowe