Postęp rzeczowy

Wiosna 2012 - Otwarcie budynku D4 przez Władze Uczelnistrony internetowe